Text Box: Usluge
Text Box: Proizvodi
Text Box: O nama
Text Box: Kontakt
Text Box: Inženjering

Jelšingrad mašine

· Hidraulične prese za ugaono savijanje lima – konvencionalne

           kapaciteta: nominalnih dužina od 1250mm do 24000mm

                              nominalnih snaga od 40 tona do 1000 tona

 

· Hidraulične prese za ugaono savijanje lima sa dvoosnim upravljanjem

           kapaciteta: nominalnih dužina od 1250mm do 24000mm

                              nominalnih snaga od 40 tona do 1000 tona

 

· CNC-hidraulične prese za ugaono savijanje lima

 

· Tandem hidraulične prese za ugaono savijanje lima – na zahtev kupca

 

· Univerzalne ekscentar prese – C-obilka              

           kapaciteta:  nominalnih snaga od 10 tona do 400 tona

 

· Brzohodne i sporohodne prese automati – H-obika                          

           kapaciteta: nominalnih snaga od 15 tona do 400 tona

 

· Specijalne prese po zahtevu kupca

Prese

Text Box: Makaze
Text Box: Tehnološke linije za izradu metalne ambalaže
Text Box: Valjci za savijanje lima
Text Box: Alati za prese, ravnalice lima

Prese