Text Box: Usluge
Text Box: Proizvodi

O nama

Text Box: Kontakt
Text Box: Inženjering

Firma Mikrotehnika je osnovana 1995. godine kao porodična firma i bavi se uslugama, proizvodnjom i inženjeringom. Osnovana je kao fleksibilna firma, lako prilagodljiva potrebama tržišta u oblasti mašinstva i građevinarstva.

Početkom 2004. godine počelo se sa izgradnjom proizvodnog pogona površine 360m2, da bi sredinom 2006. godine bila završena prva faza projekta izgradnje— završena proizvodna hala sa kranom, postavljen proizvodni park. Za sledeću godinu je planirana druga faza izgradnje— izgradnja upravne zgrade i poslovnog prostora površine 300m2 i proizvodne hale za manje mašine površine 120m2 . Proizvodni pogon se nalazi na lokaciji Vrtiški put bb u neposrednoj blizini motela ‚‚Nais’’ na auto putu Beograd–Niš. Prostor na kome je izgrađena proizvodna hala je veličine 1ha i potpuno je u vlasništvu firme Mikrotehnika pri čemu je postoji dozvola za gradnju na više od 80% te površine.

Mikrotehnika sarađuje sa drugim malim preduzaćima slične koncepcije kao što su ,,Building’’, ‚‚Rolomatik’’, ‚‚Mating’’, ‚‚FON-Inženjering’’, ‚‚NS-radijatori’’, ‚‚Sigma-inženjering’’ i druge kao i sa velikim firmama iz kompleksa MIN-a. Uspešna poslovno-tehnička saradnja omogućava da Mikrotehnika može rešavati probleme u širokom dijapazonu, od usluga, preko proizvodnje, do inženjeringa.

Stručni tim Mikrotehnike se, po potrebi, pojačava profesorima sa Mašinskog, Građevinskog i Elektronskog fakulteta u Nišu sa kojima ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Takođe, firma Mikrotehnika ima ugovore o saradnji sa predstavništvima za Srbiju proizvođača opreme ‚‚SKF’’, ‚‚Schenck’’ i ‚‚Bruel&Kjaer’’, koje su vodeće svetske kompanije u svojim oblastima.

Text Box: Jelšingrad mašine